МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

image_pdfimage_print
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат вице-министрінің 2024 жылғы 06 наурыздағы хатына сәйкес, «Жамбыл облысының мемлекеттік архиві» КММ «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінді көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметін «Электрондық үкімет» порталы арқылы алу (www.egov.kz) және «eGovmobile» электрондық үкіметінің мобильді қосымшасы” уақытша тоқтатылатындығын хабарлайды.
📍 Осыған орай, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 159 бұйрығымен бекітілген «Архив ісі саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» қағидасына сәйкес, жеке және заңды тұлғаларға «Архивтік анықтама, архивтік құжаттың көшірмесі немесе архивтік үзінділерді беру» мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі төмендегідей көрсетіледі:
– архивтік құжаттардың орналасқан жеріне қазпошта арқылы өтінішті жіберіп;
– мемлекеттік архивтің қызмет берушінің кеңсесінде.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі өтініш тіркелген күнінен бастап 11 (он бір) жұмыс күн.
📌 Барлық сұрақтар бойынша телефон арқылы хабарласуға болады:
8(7262) 43-15-61.
📣 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📍 КГУ «Государственный архив Жамбылской области» доводит до сведения, что на основании письма вице-министра культуры и информации Республики Казахстан от 06 марта 2024 года, получение государственной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок» временно приостановлено через портал «Электронного правительства» (www.egov.kz) и мобильное приложение электронного правительства «eGovmobile».
📍 В связи с этим, государственная услуга «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок» в соответствии с «Правилами оказания государственных услуг в области архивного дела» утвержденные приказом № 159 от 29 мая 2020 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан оказывается следующими способами:
– посредством казпочты, отправив заявление по месту нахождения архивных документов;
– в канцелярии услугодателя Государственного архива.
Срок оказания государственной услуги 11 (одиннадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.
📌 По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
8(7262) 43-15-61.
Возможно, это изображение текст «"ΑРХИВТИК АНЫКТАМАЛАР, АРХИВТΙК КУЖАТТАРДЫН ΚΘШΡΜΕЛΕΡΙΗ БЕРу НЕМЕСЕ ΑРХИВТИК УЗИНДИЛЕР БЕРУ" МЕМЛЕКЕТТИК кызмеТ МАНЫзДЫ АКПАРАТ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРсТВенная УСЛУТА «ВЫДАЧА АрХИвНЫХ СПРАВОК, копИИ SOCNTUTICTEHAERET АрХИвНЫХ ДОКУМЕНТОВ или АРХИВНЫХ ВЫПИСОК» ΗНΖ zhambyl_muragat»

You may also like...